آزمون آنلاین فرآورده های خونی (هموویژلانس)

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ | دسته: آزمون های بین الملل


آزمون آنلاین فرآورده های خونی (هموویژلانس)

اولین نوبت آزمون فرآورده های خونی (هموویژلانس) نزدیک به 1000 نفر از پرسنل محترم بیمارستان رضوی مورخ  98/02/02 لغایت 98/02/25 درمجتمع بین الملل برگزار گردید.

مجتمع انفورماتیک بین الملل قبولی در این آزمون را به پزشکان ، کارشناسان آزمایشگاه و پرستاران ارجمند آن مرکز  صمیمانه تبریک می گوید.