آزمون هموویژلانس

جمعه ۲ فروردین ۱۳۹۸ | دسته: آزمون های بین الملل


آزمون هموویژلانس

اولین نوبت آزمون فرآورده های خونی (هموویژلانس) ویژه 153 نفر از پرسنل محترم بیمارستان مادر مورخ  97/12/19 لغایت 97/12/21 درمجتمع بین الملل برگزار گردید.

مجتمع انفورماتیک بین الملل قبولی در این آزمون را به پزشکان ، کارشناسان آزمایشگاه و پرستاران ارجمند آن مرکز  صمیمانه تبریک می گوید.