تبریک ویژه به دانشجویان عزیز بین الملل

شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ | دسته: آزمون های بین الملل


تبریک ویژه به دانشجویان عزیز بین الملل

تبریک ویژه به دانشجویان عزیز بین الملل که توانسته اند در آزمون روز جمعه29 شهریور ماه، 7مهارت را در یک روز آزمون دهند و موفق به کسب گواهینامه ICDL شوند.


-آقای علیرضا ظفر پاشانژاد
-خانم هلیا سادات موسوی 
-آقای علی حسین علی زاده
-آقای حمید غفوری راد
-آقای علی میرزایی عمرانی
-آقای سعید صدر محمد باقری
-آقای ناصر غلامیان
-خانم فهیمه شیشه چی

با آرزوی موفقیت روزافزون برای همه عزیزان.