آزمون الکترونیکی انتقال خون در مرکز آزمون مجتمع انفورماتیک بین الملل

دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ | دسته: آزمون های بین الملل


آزمون الکترونیکی انتقال خون در مرکز آزمون مجتمع انفورماتیک بین الملل

دومین نوبت آزمون فرآورده های خونی (هموویژلانس) نزدیک به ۱۵۰  نفر از پرسنل محترم بیمارستان هفده شهریور مورخ ۹۸​/۰۴/​​۲۹ لغایت ۹۸​/۰۴​/۳۰  درمجتمع بین الملل برگزار گردید.

مجتمع انفورماتیک بین الملل قبولی در این آزمون را به پزشکان ، کارشناسان آزمایشگاه و پرستاران ارجمند این مرکز صمیمانه تبریک می گوید.