اختتامیه دوره C# Pack با تدریس مهندس سیدسجاد ائمی

یکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | دسته: اختتامیه


اختتامیه دوره C# Pack با تدریس مهندس سیدسجاد ائمی

#اختتامیه دوره C#_pack

👨🏻‍💻مدرس دوره :

مهندس سیدسجاد ائمی

▫️خانم مهناز زحمتکش

▫️خانم نوشین یزدان پناه  

▫️آقای حسین فرح زاد

▫️آقای فرامرز جاغوری  

▫️آقایمرتضی احمد پور

🌺با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدن و همچنین کسانی که در حال برداشتن قدم‌هایی جهت رسیدن به اهداف والای خودشون هستن.