اختتامیه دوره پایتون با تدریس مهندس سید سجاد ائمی

شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | دسته: اختتامیه


اختتامیه دوره پایتون با تدریس مهندس سید سجاد ائمی

#اختتامیه دوره Python

👨🏻‍💻مدرس دوره :

مهندس سیدسجاد ائمی

👩🏻‍🎓👨🏻‍🎓دانشجویان این دوره:

▫️خانم مریم شهابی کارگر

▫️خانم ویدا هاشم زاده

▫️آقای داریوش جلالی

▫️ آقای ایمان موسوی

▫️آقای محمود رضا کریم‌زاده

🌺با آرزوی موفقیت برای دوستانی که یک قدم به هدفشون نزدیکتر شدن و همچنین کسانی که در حال برداشتن قدم‌هایی جهت رسیدن به اهداف والای خودشون هستن.